Cung cấp trang thiết bị

BUỒNG KHỬ KHUẤN PHÒNG NGỪA VIRUS COVID - 19

02:28 PM 27/03/2020

dựa trên nguyên tắc Áp suất âm, đối lưu không khí và sử dụng điện áp lớn với cường độ nhỏ, cùng khí O3, buồng UV để ngăn chặn sự lây lan virus Corona.

Facebook