Đèn cảm ứng chống cú nhà yến

Ngày đăng: 01:56 PM 03/02/2021 - Lượt xem: 1,563

Tám hướng dẫn bà con cách chống cú đối với khu vực nhiều thiên địch nhé. Chúng ta cần bổ sung thêm đèn và lưới xung quanh nhà yến nhé!

Facebook