HỖ TRỢ VỐN NUÔI CHIM YẾN

Ngày đăng: 11:56 AM 09/03/2020 - Lượt xem: 2,434

Nếu bà con chỉ có đất nhưng có ít vốn – bà con sẽ thế chấp đất với giá trị bất động sản tương đương với số tiền Tám sẽ hỗ trợ vốn để đầu tư thiết bị, công nghệ Nuôi chim yến trong vòng 18 – 24 tháng tùy trường hợp

 

Nếu bà con chỉ có đất và hoàn toàn không có vốn, hoặc có ít vốn và nhắm sẽ không có khả năng chi trả - Tám sẽ cùng đầu tư nhà nuôi chim yến cùng bà con trong vòng 20 năm. Mọi chi phí, lợi nhuận sẽ chia 50/50.

 

Facebook