Tổ yến chưng sẵn đường phèn - 10% tổ yến (Hộp Anpha mini)

330,000 VND