Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple (hũ)

50,000 VND

Tổ yến chưng sẵn hiệu Kids Nest Plus - Apple
Quy cách: 70 ml/lọ.
Hàm lượng 7%